Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito on pienen lapsen hoitoa ja kasvatusta, jota järjestetään hoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osa-päiväinen, esiopetusikäinen lapsi, mukaanluettuna hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Yksityinen päivähoito on Espoon kaupungin valvomaa ja tukemaa päivähoitoa. Yksityistä päivähoitoa haetaan suoraan kyseisestä päivähoitopaikasta. Yksityisiin perhepäivähoitajiin ja hoitopaikkoihin voi käydä tutustumassa etukäteen ennen päivähoitopaikan valitsemista. Yksityinen hoitaja päättää itse ryhmään parhaiten sopivien hoitolasten valinnasta. Yksityista perhepäivähoitajaa ei sido kunnallisen puolen tasausvapaakäytäntö (esimerkiksi yksi tasausvapaaviikko tehdyistä ylitöistä joka 8.viikko).  Yksityisen perhepäivähoitajan tekemä ylityö EI normaalisti kerrytä tällaisia säännöllisiä vapaapäiviä.  Yksityinen perhepäivähoitaja sopii hoitomaksuista suoraan hoitoperheen kanssa. Hoitomaksuista on olemassa valtakunnalliset suositukset, joita hoitajat usein seuraavat. 

Perhepäivähoidon kasvatustoiminta muistuttaa lapsen kotona tapahtuvaa hoitoa, kasvatusta ja opettamista. Perhepäivähoito tarjoaa luonnolliset puitteet lapsen kasvulle ja kehitykselle. Lisäksi siihen sisältyy ohjattua toimintaa (askartelua, kirjojen lukemista, musisointia, pieniä oppituokioita, retkiä jne.) sekä leikkiä ja työtehtäviä, joihin lapsi voi kotiympäristössä osallistua.

Miksi perhepäivähoito?

Pienen lapsen varhaiskasvatuksessa merkityksellistä on ryhmän koko ja turvallinen pysyvä suhde hoitajaan.  Sanna Parrilan, Oulun yliopistossa v. 2002 tekemän tutkimuksen ”Perhepäivähoito osana Suomalaista päivähoitojärjestelmää” mukaan perhepäivähoidon vahvuuksia ovat pieni ryhmä, pysyvä hoitosuhde, läheinen yhteistyö vanhempien kanssa, yksilöllinen hoiva ja huomio, lapsen tarpeista lähtevä perushoito sekä rauhallinen ja kodinomainen ympäristö.

Perhepäivähoidon ainoaksi keskeiseksi heikkoudeksi mainittiin tutkimuksen mukaan varahoitojärjestelmä hoitajan sairastuessa. Pienelle lapselle optimaalisin tilanne varahoidon suhteen on lähes aina jokin tuttu ja turvallinen hoitaja, esimerkiksi toinen vanhemmista, isovanhempi tai muu lapselle tuttu aikuinen. Jos tuttua hoitajaa ei ole mahdollista järjestää varahoidon ajasi, kysy perhepäivähoitajalta, minkälaisia varahoitomahdollisuuksia on tarjolla. Osalla Espoon yksityisistä perhepäivähoitajista on käytössä ns. varahoitorinki, jolloin lapselle mahdollisesti jo tuttu perhepäivähoitaja voi ryhmän tilanteen salliessa ottaa lapsen varahoitoon.

Lisätietoja yksityisestä perhepäivähoidosta:
YPPH ry
Espoon kaupungin yksityisen perhepäivähoidon sivut

Kokoaikainen perhepäivähoito maksaa hoitopaikasta riippuen noin 750-900 euroa. Jokainen hoitaja määrittää kuitenkin maksun itse. Lapsen vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea Kelalta. Tältä sivulta löytyy tietoa yksityisen hoidon tuen hakemisesta sekä summista.

Tuen määrät
Hakukaavake netissä

Espoon yksityisten perhepäivähoitajien yhteystiedot löytyvät täältä.